Vergi Hukukunda Tevkifattan Doğan Sorumluluk

Vergi Hukukunda Tevkifattan Doğan Sorumluluk
Vergi sorumluluğunun tipik örneklerinden birini oluşturan tevkifat yapma ya da başka bir ifade ile vergi kesme sorumluluğu vergi hukukunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu sorumluluğun kapsamı ve sınırları konusunda doktrin ve uygulamada çeşitli görüş  ve tartışmalar ortaya çıkmış, farklı görüş ve tartışmaların yargıya intikali sonucunda da geniş bir yargısal içtihat külliyatı oluşmuştur.
Yazar bu eserinde, vergi sorumluluğu hukukunun en tartışmalı konularından biri olan tevkifattan doğan sorumluluğu ve sonuçlarını inceleyerek değerlendirmiştir. Bu kapsamda, gelir vergisinde, kurumlar vergisinde, katma değer vergisinde, özel tüketim vergisinde damga vergisinde ve veraset ve intikal vergisinde sorumluluk konuları tevkifat sorumluluğu ekseninde tartışılmıştır.

Bir önceki pdf kitap 8. Sınıf Teog Tüm Dersler Yaprak Test 62 Test, 835 Soru a buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir