Vergi Hukukunda Tevkifattan Doğan Sorumluluk

Vergi Hukukunda Tevkifattan Doğan SorumlulukVergi sorumluluğunun tipik örneklerinden birini oluşturan tevkifat yapma ya da başka bir ifade ile vergi kesme sorumluluğu vergi hukukunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu sorumluluğun kapsamı ve sınırları konusunda doktrin ve uygulamada çeşitli görüş  ve tartışmalar ortaya… Continue Reading