Oyunlarla Yaşayanlar / Bütün Eserleri 3

Oyunlarla Yaşayanlar / Bütün Eserleri 3Tanzimat’tan bu yana sürekli değişen politik ve toplumsal değerler, hedefler, ölçütler Türk aydınını kronik bir bunalıma sürükledi. Oğuz Atay’ın tiyatro eseri, varoluş sorunlarıyla boğuşanv e “tutunmaya” çabalayan ve bunu pek başaramayan okur-yazarımızın kara güldürüsü. Eylemsizlikle… Continue Reading

Godot’yu Beklerken

Godot’yu BeklerkenGodot’yu Beklerken 1948 yılında Fransızca olarak yazıldı ve 1953’te Paris’de sahneye kondu. Zamanla ülke çapında ün kazandı. 1954 yılında Beckett tarafından bazı değişikliklerle İngilizceye çevrildi ve başka ülkelerde de sahnelenmeye başladı. Avangard olarak nitelenmesine karşın hızla klasikleşti.Oyunun varoluş sancıları… Continue Reading

Yerel Yönetimlerde Bilimsel Araştırma ve Proje Üzerine Bir İnceleme

Yerel Yönetimlerde Bilimsel Araştırma ve Proje Üzerine Bir İncelemeBilimsel araştırma; tasarım, istatistiksel analiz ve rapor gibi üç kapsamlı konudan oluşmaktadır. Bu kitapta bilimsel araştırma tasarımı konusu kapsamlı olarak ele alınmış, istatistiksel analiz konusunda giriş niteliğinde bilgiler verilmiş, rapor konusu da… Continue Reading

90’lık Delikanlı Yogi Kazım

90’lık Delikanlı Yogi KazımDev bir çınar o… 1920 doğumlu… Yogi Kazım Yıl 1961…  Yer İzmir…  O sabah doktorlar “Bir daha yürüyemeyeceksin” dediler… Ama o yürüdü. Yürümekle de kalmadı, 90’lık bir delikanlı olarak bugün karşımızda. Üstelik 30 yaşında bir insanın yapabildiği… Continue Reading

Anahatlarıyla İslam Tarihi 2

Anahatlarıyla İslam Tarihi 2Unutulmamalıdır ki, Hulefa-i Raşidin dönemi Hz. Peygamber’den (sav) sonraki İslâm tarihi sürecinin en önemli kısmına tekabul etmektedir. Gerek ilk Müslümanlar’ın siyasî, sosyal ve dinî faaliyetleri, gerekse İslâm dininin pek çok kıtada yayılış tarihinin iyi ve doğru anlaşılabilmesi,… Continue Reading