Akdeniz / Tarih, Mekan, İnsanlar ve Miras

Akdeniz / Tarih, Mekan, İnsanlar ve MirasBir Metis klasiği olan Akdeniz, Fernand Braudel’in yönetiminde, okura Akdeniz tarih ve coğrafyasını okumanın zevkini tattırmak için hazırlanmış özel bir edisyondur. Braudel’in makaleleri dışında uzman tarihçiler Roger Arnaldez, Maurice Aymard, Jean Gaudemet, Piergiorgio Solinas… Continue Reading

Hititler Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğu

Hititler Bilinmeyen Bir Dünya İmparatorluğuTeknolojisi, kültürü ve hukuk sistemiyle hayranlık uyandıran görkemliTunç Çağı imparatorluğu: Hititler. Birgit Brandau ve Hartmut Schickert, Anadolu’ nun eski dünyasına birkapı açarak, bu olağanüstü halkın dünyasına götürüyorlar bizi. TıpkıBrandau’ nun “Troia: Bir Kent ve Mitleri” adlı… Continue Reading

Bellek ve Akdeniz Tarih Öncesi ve Antikçağ

Bellek ve Akdeniz Tarih Öncesi ve AntikçağÜlkemizde de tanınan bir tarihçi olan Fernand Braudel, alanlararası ve karşılaştırmalı bir tarih yaklaşımına sahip olan Annales ekolünün önde gelen isimlerindendir.Hayatta olduğu sırada yayımlanamayan, ancak ölümünden on üç yıl sonra okuyucuyla buluşabilen bu eserde… Continue Reading

Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğuSelçuklu İmparatorluğu hususunda alanında otorite sayılan isimlerin başında gelen Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu başlıklı çalışmasında Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da artık siyasî, iktisadî ve içtimaî açıdan kök salan Türklüğün Kafkaslardan… Continue Reading

Elhamra: Endülüsün Yaşayan Efsanesi

Elhamra: Endülüsün Yaşayan EfsanesiWashington Irwing, 19. yüzyılın önemli edebiyatçı ve seyyahlarından biri. Yüzyıl başlarında gezdiği İspanya coğrafyasından yaşadığı ülke ABD’ye dönüşünde muazzam bir birikim yayınlamıştır. Bu kitap, onun Endülüs coğrafyasında yaşadıklarını ve izlenimlerini okura aktardığı önemli eserlerindendir. Sıradan bir seyahatnâme… Continue Reading

Maya Takvimi ve Bilincin Dönüşümü

Maya Takvimi ve Bilincin DönüşümüCarl J. Calleman’ın hem tarihi ve bilimsel araştırmaya dayanan hem de ilahi bir ilhamla yazılmış görünen bu kitabı Maya takvimini daha önce hiçbir araştırmacının yapamadığı bir biçimde derinlemesine ve felsefi olarak inceleyip yorumlamakta, bu takvimin tüm… Continue Reading

Uygarlığın Kökeni Sümerliler-1

Uygarlığın Kökeni Sümerliler-1Konu pek çok ve çeşitli olduğu için, çalışmamı iki cilde ayırdım. Birinci cilt olan bu kitap, merakla sorulan, Sumerlilerin evren ve evrenin, insanın oluşumunu ve tanrılarla ilgili inanışlarını dile getiren efsanelerini; kahramanların serüvenlerini içeren destanlarını; savaşlarla nasıl yıkılıp… Continue Reading