Uygarlığın Sosyolojisi ve Türk Modern Sosyolojisi

Uygarlığın Sosyolojisi ve Türk Modern SosyolojisiUygarık tarihini konu alan inceleme kitaplarının önemli bir bölümü, uygarlıkların kronolojik sınıflamasını yapmayı ve zengin uygarlık birikiminin hangi katkılarla oluştuğunu açıklamayı yeterli görmektedir. Tarihsel olayları yaratan nedenler üzerinde derinlemesine yapılan incelemeler ise sayıca oldukça yetersizdir.Araştırmamızın… Continue Reading

Kurumsal Yönetim ve Firma Yönetim Kuru

Kurumsal Yönetim ve Firma Yönetim KuruTüm Dünya’da “Corporate Governance” olarak ifade edilen “Kurumsal Yönetim”; firmalara ilişkin taraflar arasındaki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmayı hedefleyen, firmaların daha iyi yönetilmesi konusunda çeşitli standartların belirlenmesine yönelik modern bir yönetim anlayışıdır.Bu kitapta, firmaların nasıl etkin… Continue Reading

Tarihte Neler Oldu?

Tarihte Neler Oldu?Vere Gordon Childe (1892-1957) Avustralya doğumlu İngiliz arkeoloğudur. Arkeoloji, Fransız Devrimi sonrası burjuva yönetimlerinin ulus-devlet döneminin “ulusal tarih” ve “ulusal müzeler” açılımının bir dalı olarak başlatılmıştı. Üniversitelerde “objektif” bir bilimsel araştırma alanı olarak geliştirilmişti. Birkaç yüzyıl sonra bile… Continue Reading

Beyin ve İç Dünya & Öznel Deneyimin Sinirbilimine Giriş

Beyin ve İç Dünya & Öznel Deneyimin Sinirbilimine GirişPsikanaliz ile sinirbilim uzun yıllar boyunca birbirine kuşku ve önyargıyla baktı: Psikanalistler insanın iç dünyasının bilimsel bulgulara indirgenemeyecek kadar karmaşık ve incelikli olduğunu söylüyor, sinirbilimciler ise psikanalistlerin kuramlarını temelsiz ve bilimdışı buluyordu.… Continue Reading

Olgunlaşmanın Yolu Dönüştürerek İçselleştirme Rölatif Bütüncül Psikoterapi 12.Dönem Serisi

Olgunlaşmanın Yolu Dönüştürerek İçselleştirme Rölatif Bütüncül Psikoterapi 12.Dönem SerisiBütüncül psikoterapi, hastanın bilişlerinin, davranışlarının, kişiliğinin ve duygusal süreçlerinin yeniden düzenlemesine yardımcı olmak için pek çok farklı ekolden faydalanarak daha gerçekçi, uyumlu ve esnek bir çalışma alanı sunar. Bu kitapta Bütüncül Psikoterapi… Continue Reading