Kozmos’tan Kuantuma

Kozmos’tan KuantumaKuantum Teorisi´nin başlamasına neden olan, fakat sonra onunkarşısına geçen Einstein 1926´da: ´Tanrı evrenle zar atmaz´, ona karşılık veren Bohr: ´Albert, Tanrıya ne yapması gerektiğini söyleme´dedi. Evet, Bohr haklıydı ve Tanrı atomun içindeki parçacıklara, ışığa, o akıl almaz özellikleri vermişti.… Continue Reading

İslamda Bilim Tarihi

İslamda Bilim Tarihiİslam’da bilim tarihinin esas olarak, Hz. Adem ile başlayan insanlık tarihinin bilim açısından araştırılmasını konu edindiği söylenebilir. Zira diğer mahlukat arasında insan, akıl ve buna bağlı olarak öğrenme, bilgi edinme ve edindiği bilgiden yenilikler üretebilme yeteneğiyle donatılmıştır. Bu… Continue Reading

Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi & İslam Dünyası, Çin ve Batı

Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi & İslam Dünyası, Çin ve BatıOrtaçağ İslâm Dünyası ve Çin, bilimsel açıdan daha ileri olmalarına rağmen, modern bilim niçin bu uygarlık çevrelerinde değil, Batı’da doğdu? Batı’nın bilimsel atılımını önceleyen ve bu atılıma büyük malzeme ve… Continue Reading

Boyutlar Eukleides’den Günümüze Felsefe ve Bilim Dünyasından

Boyutlar Eukleides’den Günümüze Felsefe ve Bilim Dünyasından“Geometrik bir ölçü birimi” olarak kullanaglediğimiz “boyutlar,” Eukleides (Öklit) zamanından beri “en,boy ve derinlik” olarak “üç yöne uzanımı” belirliyordu. Tek boyut, bir yöne doğru uzanım olan “çizgi”yi; iki boyut ise, kare, diktörtgen, beşgen, daire,… Continue Reading

Bilim Tarihi ve Kültür Yazıları

Bilim Tarihi ve Kültür YazılarıBilim tarihinin incelenmesi bir sentez konusudur, diğer bir deyimle elle tutulur metinlere dayanan bir değerlendirmedir. Dolayısıyla bu tür bir sentezi yapmak isteyen kişilerin o toplumdaki bu tür kaynaklara ihtiyacı vardır. İşte bu vadide: Miralay Hüseyin Remzi… Continue Reading

Astronomy Geography And Navigations İn Islamic Civilization

Astronomy Geography And Navigations İn Islamic CivilizationHidden cultural treasures of Islamic civilization come to light… A book from a qualified name Prof. Fuat Sezgin… Islamic civilization is a journey full of hidden scientific history. Modern man knows the Arab-Islamic culture… Continue Reading

Gökyüzü ve Bilim Tarihi & İslam Bilim ve Teknolojisi

Gökyüzü ve Bilim Tarihi & İslam Bilim ve Teknolojisiİslam alimleri ve mühendisleri kendilerinden önceki kültürlerin mirasçılarıdır. Onlar bu kültür geleneğini sürdürmüş, bu hamura kendi çalışma ve buluşmalarını katarak, orta Avrupa bilim ve teknolojisinin temelini oluşturmuşlardır. Başvuru özelliğindeki GÖKYÜZÜ VE BİLİM… Continue Reading

Türkiye’de Tercüme Müesseseleri

Türkiye’de Tercüme MüesseseleriBu çalışma Lale devrinden, Hasan Ali Yücel dönemine kadar devlet tarafından tesis edilen tercüme heyetleri, müesseseleri, encümenleri üzerinde durmaktadır. Efkar-ı umumiyenin görüş ufkunu Doğudan ve Batıdan eserler tercüme ederek genişletmek maksadıyla devletin ciddi bir şekilde ele aldığı bu… Continue Reading

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler

Pandanın Başparmağı & Doğa Tarihi Üzerine DüşüncelerStephen Jay Gould’un, Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler serisi Gould’un, evrim kuramını ana tema olarak kullandığı denemelerinden oluşuyor. Stephen Jay Gould dizinin ikinci kitabı olan Pandanın Başparmağı’nda, Türkiyeli okurun Darwin ve Sonrası’ndan alışık olduğu ve… Continue Reading

Atatürk Döneminde Darülfünün Reformu

Atatürk Döneminde Darülfünün Reformu1922’den 1932’te kadar geçen dokuz yıl içinde Türkiye’nin bütün aydınları gözlerini Darülfünun’a diktiler. Her alanda devrimler geçiren yeni Türkiye’de Darülfünun’un, memleket hayatının genel gidişine uygun bir gelişme göstermesini beklediler… Lakin bütün bu ilgilere, bütün bu eleştirilere rağmen… Continue Reading