Komünist Partisi Manifestosu cep boy

Komünist Partisi Manifestosu cep boyİnsanlık tarihinin, 150 yıldan beri güncelliğini kaybetmemiş olan anahtar eseri.Marx ve Engels’in doktrininin temellerini açıklayan eser.Bilimsel komünizmin ilk programı.Lenin, bu ölümsüz eser için şöyle diyordu: “Bu eser, yeni dünya görüşünü, yani toplumsal hayatı da kapsamı içine… Continue Reading