Zorunlu Göç, Etkinlik ve Kentlilik & Mersin’de Hadep’li Kurmançlar

Kitap Adı : Zorunlu Göç, Etkinlik ve Kentlilik & Mersin’de Hadep’li Kurmançlar, Yazarı : Mehmet Erbaş Zorunlu Göç, Etkinlik ve Kentlilik & Mersin’de Hadep’li Kurmançlar pdf formatında indirebilirsiniz. PDF Kitap indirme okuma merkezi

Mekan ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler

Mekan ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler Editörler Phil Hubbard ve Rob Kitchin, Mekân ve Yer Üzerine Büyük Düşünürler eserinin bu ikinci basımında, bizlere mekân ve yer ile ilgilenen 65 büyük düşünürün çalışmalarını özetleyen, tamamen gözden geçirilmiş ve güncellenmiş bir metin… Continue Reading

Mahalle & Yerleşimi ve Yönetimi

Mahalle & Yerleşimi ve YönetimiOsmanlı’da kentsel yerleşimler, her biri sosyal ve idari bir bütün olarak gelişen mahallelerden oluşmaktaydı. Osmanlı mahallesi herkesin birbirini tanıyabileceği ve komşuluk hukukunu yaşayabileceği bir büyüklükte idi. Mahalle yerleşimi ve yönetimi, müteselsil kefalet sistemi ve müşterek sorumluluk… Continue Reading

Kuşadası Körfezi Kıyı Alanları Kullanımı ve Sorunları

Kuşadası Körfezi Kıyı Alanları Kullanımı ve SorunlarıÜlkemiz, 8333 km’lik kıyı uzunluğu ile dünyada önemli kıyı alanlarına sahip ülkelerden biridir.Kıyı alanlarının, beşeri ve ekonomik hayata sunduğu olanaklar,  kara ve deniz olmak üzere sahip olduğu çift yönlü ekosistem ile bunlardan faydalanma özelliği,… Continue Reading

Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman Modelleri

Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Finansman ModelleriDünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de lokomotif sektörlerden olan inşaat sektörü, oluşturduğu katma değer ve istihdama sağladığı katkılar ile oldukça önemlidir. İnşaat sektörü, kendisi ile birlikte diğer birçok iş sektörünü de hareketlendirdiğinden ülkelerin… Continue Reading

Suyun Ekonomi-Politiği

Suyun Ekonomi-Politiği“Bugüne kadar insanlık suyun bedave olduğunu sanıyordu. Şimdi ender olduğunu biliyoruz. Şu halde onu enden malları yönettiğimiz kurallara göre yönetmemiz gerekiyor: piyasanın demir yasaları. Piyasanın olmadığı yerde sahte-piyasa yaratalım.” Bu pratikte şu anlama geliyor: Her türlü “çekilme noktasını” (kuyular,… Continue Reading

Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı & Türkiye’de Tarım Çalışmaları ve Köylülük Üzerine Gözlemler

Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı & Türkiye’de Tarım Çalışmaları ve Köylülük Üzerine GözlemlerÇalışma, Türkiye tarımının yapısal dönüşümünü, küçük köylülüğün farklılaşması sürecine odaklanarak açıklamayı konu almıştır. Çalışma küçük köylülüğün, kendisini farklılaştıran çağdaş dinamikler karşısında sahip olduğu ve sergilediği direnme ve uyum mekanizmalarını… Continue Reading

Yüksek Yapılar İstanbul’dan Örnekler

Yüksek Yapılar İstanbul’dan ÖrneklerBu kitabın ana teması ve bu konudaki diğer yayınlara göre özgün olan kısmı, 5. Bölüm’de verilen İstanbul’daki gökdelenlere ait bilgilerdir. Araştırma Projesi sonucunda ele alınan yüksek yapılara ait, her yapıda aynı derecede olmasa da, yeterince bilgi ve… Continue Reading

Kentbilime Adanan Bir Yaşam

Kentbilime Adanan Bir YaşamRuşen Keleş’e Armağan dizisi, sayısız makalenin, onlarca kitabın, yüzlerce akademisyenin, binlerce öğrencinin arkasındaki öncü bir kişiliğe saygı yapıtı olarak hazırlanmıştır. Her biri farklı konulara odaklanan altı kitaptan oluşan bu dizi, elli yılı aşkın akademik yaşamı boyunca ilklere… Continue Reading