Türkiye’de İslami Oluşumlar ve Siyaset & İslamcılık

Türkiye’de İslami Oluşumlar ve Siyaset & İslamcılıkÜlkemizde İslamcılık üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ne var ki bu çalışmaların büyük çoğunluğu “dışarıdan bir gözle” ve genellikle de “irticai tehdit algılaması” üzerine inşa edilmiştir. Bazı kitaplar ise akademik yönü güçlü olmakla birlikte… Continue Reading