Bütün Sıfatlarıyla Devlet

Bütün Sıfatlarıyla Devlet“Marx’a göre, devlet, bir sınıf egemenliği organı, bir sınıfın bir başka sınıf üzerindeki baskı organıdır; sınıflar arasındaki çatışmayı hafifleterek, bu baskıyı yasallaştırıp pekiştiren bir “düzen”in kurulmasıdır. Devletin sınıflararası çelişkilerin uzlaşmazlığının bir sonucu olarak meydana geldiği gerçekliği unutulduğu an,… Continue Reading

Özelleştirmenin İkinci Dalgası Kamu-Özel İşbirliği & Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü

Özelleştirmenin İkinci Dalgası Kamu-Özel İşbirliği & Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen RolüBÖLÜM 11. Devletin Ekonomideki Yeri ve Kamusal Faaliyetler BÖLÜM 22. Kamusal Faaliyetlerin Sunumu ve Kamu-Özel İş birliği BÖLÜM 33. Kamu-Özel İşbirliği ve Türkiye’deki Uygulamalar

Devlet Yönetimi İçin Bilgelik Kılavuzu & Usuli’l-hikem fi Nizami’l-alem

Devlet Yönetimi İçin Bilgelik Kılavuzu & Usuli’l-hikem fi Nizami’l-alemHasan Bey-zâde Ahmed Paşa, 17. asrın ilk yarısında yaşamış bir Osmanlı devlet adamıdır. Medrese tahsili görmüş, Rumeli ve Anadolu’da çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Onun yaşadığı dönem, Osmanlı Devleti’nin klasik yapısında birtakım arızaların belirmeye… Continue Reading

Derin Devlet’in Peşinde

Derin Devlet’in PeşindeTalat Turhan’ın 40 yıl önce kıskıvrak yakaladığı o karşıdevrim örgütlenmesi devlet için hala bir muamma olmaya devam ediyor. Örneğin, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Milli Savunma Bakanlığı’ndan kontrgerilla yapılanmalarına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin birer örneğini… Continue Reading

Ergenekon & Devlet İçinde Devlet

Ergenekon & Devlet İçinde Devlet1996 Kasımı’ndaki Susurluk kazasının ardından başlayan süreçle, kapkaranlık koca bir tarihin sayfaları aralanmaya başladı. Zira toplumda büyük travma yaratmış cinayetler ve cinayet girişimleri, 12 Eylül öncesindeki provokasyonlar, Güneydoğu’daki yargısız infazlar ve daha birçok yasadışı faaliyetin ardında… Continue Reading