Avrupalılaşma Tarih, Kuram, Kavram ve Türkiye Uygulaması

Avrupalılaşma Tarih, Kuram, Kavram ve Türkiye UygulamasıAB etkisi olarak da adlandırabileceğimiz “Avrupalılaşma” kavramı, Avrupa Birliği’nin siyasal, sosyal ve ekonomik dinamiklerinin ulusal söylemlere, kimliklere, siyasal yapılara ve kamu politikalarına egemen olan mantığın bir parçası haline gelme süreci olarak tanımlanabilir. Canan Balkır… Continue Reading

Demokrasi Masalı

Demokrasi MasalıBu kitapta sunulan yazılar, doğrudan ya da dolaylı olarak demokrasi ve demokratikleşmeye ilgili incelemelerdir. Yıllardan beri Türkiye’nin gündeminde yerini koruyan demokratikleşme sorunu, ezilen sınıfların ezenlere karşı verdikleri hak savaşımında kullanacakları yöntem ve yasal düzenlemelerin genişletilmesidir. Türkiye egemen sınıfları, sömürü… Continue Reading

Uluslararası Sosyal Politika

Uluslararası Sosyal PolitikaUluslararası sosyal politika disiplini, sosyal politika ve çalışma hukukunun iç içe geçtiği bir bilim alanıdır. Şöyle ki, uluslararası sosyal politika kapsamında ileri sürülen politika ve önlemler, ulusal düzeyde sosyal politika olarak doğrudan uygulanabilir nitelikte değildir. Çünkü ulusal düzeydeki… Continue Reading