Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine Konya

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyetine KonyaAnadolu coğrafyasının orta bölümünde yer alan Konya, kendi ismiyle anılan geniş bir ovanın güney-batı kenarında bulunmaktadır. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle eski çağlardan beri yolların kavşak noktasında yer almıştır. Bu özellik, Anadolu Selçuklularına başkentlik edecek kadar önem… Continue Reading

Konya’da Çok Partili Dönem Genel Seçimleri (1946-1957)

Konya’da Çok Partili Dönem Genel Seçimleri (1946-1957)Milletvekillerinin maaşlarının şimdiden verilmesi nedir? Bu paralar ne olacaktır? Hiçbir milletvekili buna itirazda bulunmamıştır. Bunlar bir gün Konya’da Araplar ve Topraklık Mevkilerine gelip bakmışlar mıdır? Kimin hatırını sormuşlardır? Yıkılacak ve rutubetten girilmeyecek evlerdeoturan vatandaşlar… Continue Reading

1946 Yılı Konya Belediye Seçimleri

1946 Yılı Konya Belediye SeçimleriDemokrasinin temeli kabul edilen mahalli yönetimler, demokrasi tarihimiz açısından önemlidir. Yerel yönetimler, toplumun kendi kendini yönetmesi itibariyle demokrasinin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu yönüyle siyasi katılmayı hızlandırıcı bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Güçlü bir yerel… Continue Reading

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt)

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt)Bilindiği üzere Millî Mücadele tarihimiz henüz ilmî olarak bütün mahalleri ve yönleriyle ele alınıp incelenmiş değildir. Bir milletin varlığını ve istiklâlini korumak için artık en son imkânlarını seferber ettiği böyle bir mücadelenin ilmî olarak… Continue Reading