1946 Yılı Konya Belediye Seçimleri

1946 Yılı Konya Belediye SeçimleriDemokrasinin temeli kabul edilen mahalli yönetimler, demokrasi tarihimiz açısından önemlidir. Yerel yönetimler, toplumun kendi kendini yönetmesi itibariyle demokrasinin ilk basamağını teşkil etmektedir. Bu yönüyle siyasi katılmayı hızlandırıcı bir özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Güçlü bir yerel… Continue Reading

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt)

Milli Mücadele’de Konya Kuva-yı Milliyecileri (2 Cilt)Bilindiği üzere Millî Mücadele tarihimiz henüz ilmî olarak bütün mahalleri ve yönleriyle ele alınıp incelenmiş değildir. Bir milletin varlığını ve istiklâlini korumak için artık en son imkânlarını seferber ettiği böyle bir mücadelenin ilmî olarak… Continue Reading