Türk Siyasi Tarihinde Erzincan (1923-1960)

Türk Siyasi Tarihinde Erzincan (1923-1960)Şehir ya da belirli bir bölge üzerine yapılan araştırmalar, özelden genele doğru çok özel bilgiler vermesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim bu tür çalışmalar, bir yandan şehrin kendine özgü yanlarını analiz etme imkânı tanırken, diğer… Continue Reading

Hayaşa Bölgesi Tarihi -II / Romalılardan Türklere & Yukarı Ülke / Erzincan

Hayaşa Bölgesi Tarihi -II / Romalılardan Türklere & Yukarı Ülke / Erzincan– Yollar– Bölgeler– Kalıntılar Hayaşalılar yalnızca çağdaş diğer devletlerle olan ilişkileriyle değil, kendisinden sonraki süreçler üzerinde de önemli etkileri olan bir toplumdur.Urartuların batıda takip ettikleri politikalar, eski Hayaşa ülkesinde… Continue Reading

Hayaşa Bölgesi Tarihi -I / Prehistorik Dönemlerden Romaya & Yukarı Ülke / Erzincan

Hayaşa Bölgesi Tarihi -I / Prehistorik Dönemlerden Romaya & Yukarı Ülke / Erzincan– Kentler– Halklar– Tanrılar– Tapınaklar Hayaşalılar yalnızca çağdaş diğer devletlerle olan ilişkileriyle değil, kendisinden sonraki süreçler üzerinde de önemli etkileri olan bir toplumdur.Urartuların batıda takip ettikleri politikalar, eski… Continue Reading

Saklı Cennet Kemaliye

Saklı Cennet KemaliyeSıtkı Fırat, bu kez kendi memleketi Kemaliye nin fotoğraf albümünü yayımladı. Yaşayan en eski fotoğrafçılarımızdan sayılan Sıtkı Fırat Memleket fotoğraflarını bir albümde topladı. Özellikle doğa görüntülerinin yoğun olduğu kitapta; yöresel mimari de, çok sayıda fotoğrafla gözler önüne seriliyor.… Continue Reading

Osmanlı Devleti Bürokrasisi’nde Erzincanlı Memurlar

Osmanlı Devleti Bürokrasisi’nde Erzincanlı MemurlarErzincan, birkaç bin yılı aşkın süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın en zengin tarihi ve kültürel kaynaklarını bağrında barındırmıştır. Maalesef şehrin coğrafi konumu itibariyle maruz kaldığı yıkımlardan dolayı, geçmişten günümüze intikal eden tarihi eserleri yok denecek kadar azdır.… Continue Reading