Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26)

Kitap Adı : Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26), Yazarı : İ. Aydın Yüksel Bolu Yıldırım Bayezid Külliyesi Hamamlar ve İmaret Camii (Kod: 5-B-26) pdf formatında indirebilirsiniz. PDF Kitap indirme okuma merkezi

Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale

Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale Çanakkale Boğazına ulaşan vadiler ve çevresindeki alanlarda sürdürülen yüzey araştırmalarında bölgenin Bizans dönemi yerleşimlerine ait önemli ve çok sayıda veri tespit edilmiştir. Elde edilen bu arkeolojik veriler ile Bizans Dönemi yerleşimlerinin Çanakkale Boğazına ulaşan vadilerdeki… Continue Reading

Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı (1970-2010)

Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı (1970-2010)Sanat Tarihi Anlatıları Üzerine Eleştirel Bir İncelemeTürkiye’de sanat tarihi yazımı Cumhuriyet’in modern ulus-devlet anlayışıyla şekillenir. Ulusal kimlik olarak kabul edilen Türklük, sanat tarihini milliyetçilik ideolojisi çerçevesinde kurar. Batılılaşma politikaları nedeniyle de Avrupa-merkezci ve Batıcı bir bakış… Continue Reading

Sanatın Tarihi

Sanatın TarihiTEKHNE YAYINLARI, okurlara bir yeni başucu kitabı sunuyor: “SANATIN TARİHİ- Başlangıcından Günümüze”. Özkan Eroğlu’nun kaleme aldığı kitap, sanatın ortaya çıktığı ilk zamanlardan günümüze kadarki plastik sanatlar evrimini değerlendirmeye çalışıyor ve bir sistematik “küçük sanat tarihi” (Kleine Kunstgeschichte) öneriyor. Bunu… Continue Reading