Aptallık Ansiklopedisi

Aptallık AnsiklopedisiAhmakça hatalar, saçmalıklar, sakarlıklar, aptallıklar… Bunlar uygarlığın temeli ya da insan davranışının belirleyici unsuru olabilir mi? Tarih boyunca akla atfettiğimiz önem bir yanılsamadan mı ibaret? Öyleyse aptallığın an-lamı nedir? Elinizdeki kitap Diderot’nun anladığı anlamda bir ansiklopedi değil. Kay-nağını masallar,… Continue Reading