Hazar Ötesi Türkmenleri

Hazar Ötesi TürkmenleriSovyetler Birliği’nin çöküşü ile Türk devletlerinin sayısının artması, Türkiye’nin 1990 yılı sonrası dış politikasında merkeze oturan Orta Asya sorunu, nüfusça artan dünyamızda her geçen gün bir dar boğaza doğru sürüklenen ekonomik sorunlara çözüm vaat eden Hazar petrolleri ve… Continue Reading

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri“Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim sürecini toplumsal sistemden soyutlamaksızın ele almak, böylelikle gitgide yoğunlaşan kitle iletişimine rağmen, bağımlı konumdaki insanların toplumsal yaşam içinde realiteyi kendi toplumsal konumları açısından algılayamama durumlarının nedenlerini bulabilmek gerekiyor.” Popüler… Continue Reading

Üsküdar’ın Üç Sırlı’sı

Üsküdar’ın Üç Sırlı’sıEşref, Nafiz, Turgut Çulpan Üsküdar’a vedia!Ahval, etvar yönünden de herbiri bir bedia. Üsküdar’da bu üç sırlı melami-meşreb zevat,Ehl-i Beyt-i Resulullah aşkında etti sebat. Kimsecikler fark etmedi, kime oldular bende;Ermişce yaşadılar cemiyettin içinde. Kıldı Hikmet bu zevatı, bizzatihi azizan;Edebleri… Continue Reading

Milli ve Manevi – Dini ve Ahlaki Değerler ve Kavramlar Haritası

Milli ve Manevi – Dini ve Ahlaki Değerler ve Kavramlar HaritasıDeğer, bir toplum içerisindeki insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş,düşünüş ve davranış kurallarıdır. Söz ve davranışların doğru-yanlış,güzel-çirkin,iyi-kötü şeklinde tanımlanmasını sağlayan normlardır.Değerler,toplumun çoğunluğu tarafından beğenilen ve kabul edilen,… Continue Reading

Anadolu’nun Kadim Halkı Zazalar (Deylemliler) ve Zazaca

Anadolu’nun Kadim Halkı Zazalar (Deylemliler) ve ZazacaDemografik yapı açısından Türkiye’de yaşayan üçüncü büyük halk olan Zaza halkının tarihinin, kültürünün, gelenek göreneklerinin etraflıca ele alınmasının yanı sıra, Zazaca’yı dilbilimcilerin yaklaşımına göre inceleyen elinizdeki bu kitap alanında bir çok sorunun cevabı olma… Continue Reading

Gürcüler & Tarih Dil Kültür ve Müzik

Gürcüler & Tarih Dil Kültür ve MüzikTARİH, DİL, KÜLTÜR ve MÜZİK… GÜRCÜLER HAKKINDA HERŞEY…Düğünlerinden, cenaze törenlerine, dillerinden, tarihlerine her bir kültürel öğenin müzikle yoğrulduğu, insan sesinin birlikte iş yapmaktan, birlikte ağlamaya kadar harmanlandığı Gürcistan’a 2004–2009 yılları arasında gerçekleştirilen saha çalışması… Continue Reading

Türkiye’nin Kültür Sorunları

Türkiye’nin Kültür SorunlarıOrd. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, eserleriyle Arkeoloji dünyasında “Hocaların hocası” olarak bilinen, dünyanın en saygın arkeologlarından biriydi. Türkiye’de klasik arkeolojinin kurucusu olan Akurgal, yaptığı kazılarla Ege’de Foça, Çandarlı, Erythrai ve İzmir antik kentlerini ortaya çıkardı. Alanın uzmanları için… Continue Reading

Çocukluğun Tarihi

Çocukluğun Tarihi“Çocukluğa, tarihi ve kültürler arası bir bakış açısı ile bakmak, bize çocukluk ve dolayısıyla insana dair bir anlayış sağlamaktadır.”“Çocukluğun Tarihi, çocukluğun dünyadaki yerini ve bunun tarihsel evrimini, tarım toplumlarına, klasik medeniyetlere, klasik sonrası dünyaya, modern öncesi Batı’ya ve modern… Continue Reading