Ülkemin Sporu İçin

Ülkemin Sporu İçin“ÜLKEMİN SPORU İÇİN” kitabını yazarı olan Erdoğan Arıpınar, Erzurum ve Kafkas kökenli İstanbullu bir aileye mensup. Öğrenimini Bursa ve Balıkesir liselerinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bülümü’nde tamamladı. 1948 yılında girdiği basın dünyasında Türkiye Spor, Cumhuriyet, Hürriyet,… Continue Reading

Spor’da Her Yönüyle Doping / Zararları, Doping ve Kürler, Dopingle Mücadele

Spor’da Her Yönüyle Doping / Zararları, Doping ve Kürler, Dopingle MücadeleÜnlü spor adamı ve vücut geliştirmenin Duayeni Av. Özer Baysaling’in Türkiye’de ilk defa yazılan antidoping politikalı bu kitabında şunları bulacaksınız.*Doping’in zararları var mıdır? Varsa nelerdir?*Doping kullananlardan ölen var mıdır? Bu… Continue Reading

Spor Ahlakı ve Sorunları

Spor Ahlakı ve Sorunları‘Elinizdeki kitap spor değerlerinin, spor ahlakının, sporun toplumsallığı temel olgusundan kalkarak bunun sportif yeniden üretimle toplumsallaştırılması doğrultusunda çözümlemesini yapmaktadır. Karşıt etkenlerin -aşırı profesyonelleşme, doping, şike gibi- kişiliği geliştiren değerlerin ve toplumsallığın parçalanışına koşut olarak nasıl boy gösterdikleri,… Continue Reading

Feminist Edebiyat Eleştirisi

Feminist Edebiyat EleştirisiSon on yıllık dönemler boyunca feminist eleştiri, günlük dilin yanı sıra eğitim, yayıncılık ve kitle iletişim araçlarını da değiştirmiştir. Benzer şekilde, edebiyat araştırmalarında da feminist temalar yayılıyor. Feminist eleştiri ile feminist edebiyat eleştirisi arasında keskin bir ayrım olamayacağı,… Continue Reading

Topsuz Alanda Kırmızı Kartlık Söylemler

Topsuz Alanda Kırmızı Kartlık SöylemlerÇağdaş iletişim organlarının söz dolandırılan kimi spor izlencelerinde, yazılı basının köşe bucaklarında salt eleştiri yapılır. Nasıl bir şey olduğunu bir türlü çözemediğim “alıcı kılığına girmiş polis” söylemindeki gibi yazıcı, sunucu, yorumcu, anlatıcı kılığına bürünmüş ayaktopu üzerine… Continue Reading