Ispartalı Mustafa Sabri Divanı

Ispartalı Mustafa Sabri DivanıSabri(1784-1833) Ispartalı. Halveti yoluna mensup bir mutasavvıf şair. Onun hayatı tamanlamıyla “yol” üzeredir. Hep yollardadır. İstanbul, Bursa ve Kayseri’de bulunur. Hacca gider, Mekke’de kalır. Manevi yolculuğunda yaşadıklarını şiirlerinde anlatır. Sabri’nin tek nüshası bilinen Divanı gelenekte olduğu gibi… Continue Reading

İskendername (Ciltli)

İskendername (Ciltli)Ahmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır’da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra… Continue Reading

İskendername

İskendernameAhmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır’da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra Kütahya’ya… Continue Reading

Sebati ve Divanından Seçmeler

Sebati ve Divanından SeçmelerKlasik şiiri bildiği gibi Tanzimat devrinden itibaren gelişen yeni Türk edebiyatını tanıyan ve bilen, lakin bu hususta mütevazı bir tavır takınan Hâfız Mehmed Sebâtüddin, devrinde adeta Orta’nın Doğu’sun daki Klasik şiiri sürdürmeye çalışan Ara Nesil ve/veya Mutavassıtîn şairleri gibi Divân… Continue Reading

Şeyhi Harname

Şeyhi HarnameOsmanlıda at, pek çok diyarda olduğu gibi yüksek statülü hayvandır. Buna karşılık eşek, tıpkı amcazâdesi katır, alçakgönüllü bir statüyü temsil ediyordu. Çilekeş, dayanıklı hizmetkâr. Anırması sevilmemiş, tepmesinden çekinilmiş, inatçılığından yakınılmış, ola ki bu ayrıksılıkları nedeniyle durmadan sırtına yük ve… Continue Reading

Kütahyalı Rahimi ve Divanı

Kütahyalı Rahimi ve DivanıŞehirler, medeniyetlerin ve ülkelerin önemli göstergeleridir. Her medeniyetin kendine özgü bir şehir anlayışı vardır.Bir medeniyet dairesi içerisinde bazı şehirler, kültürler, sanat ve bilimin gelişmesinde önemli faktörlerdir. Osmanlı kültürü ve sanatının medeniyet dünyasına sundukları merkezler önemli şehirlerdir. İşte… Continue Reading