Kılcı Rıza Destanı

Kılcı Rıza DestanıAnadolu’nun çileli ve kanlı bağrında kopan rüzgarların kurulamadığı, doğunun sızım sızım, sevgiye akan gözyaşı Kılcı Rıza …; bu destanı okurken Cumhuriyetin ilk sancılarına tanık olup, Anadolu insanının yazgısını paylaşıyor ve aydınlığa umutlanıyorsunuz.Hafızoğulları’nın’ şiirlerindeki insan, her yerde insan ayrımsız.Ta…… Continue Reading

Türk Destanlarının Ana Unsurları

Türk Destanlarının Ana UnsurlarıKitabın ilk basımı “Türk Destanlarında” ismiyle yayımlanmıştır. “Destanı öksüz, sükûtu derin” bir milletiz. Yunan mitolojisine en ince ayrıntılarına kadar edebiyatımızda ve sanatımızda yer vermeyi -batıyı takliden- gıpta ile yerine getirirken, Türk destanlarındaki yiğitlik sembolü alpların, ışıktan yaratılmış iffet… Continue Reading

Uygarlıklar Işığında Türk Destanları

Uygarlıklar Işığında Türk DestanlarıÜniversitelerin Turizm ve Turizm Rehberliği eğitimi veren bölümlerinde Uygarlık Tarihi, Anadolu Uygarlıkları, Anadolu Mitolojisi ve Türk-Anadolu Mitolojisi veya benzer isimler altında okutulan derslere ve profesyonel turist rehberliği kurslarına, profesyonel turist rehber adaylarına, mesleğe yeni başlayan rehberlere ve… Continue Reading

Manas Destanı’nın Tarih Tabakaları

Manas Destanı’nın Tarih TabakalarıKırgız tarihinin şiirsel ifadesi olarak tanımlayabileceğimiz MANAS DESTANI, bütün Türk dünyasını aynı köklerde buluşturacak değerlerden biri olarak ayrı bir yere sahiptir.Manas, Kırgızların yaşayış biçimini, duygu ve düşüncelerini, tarihini, onların dış düşmanlara karşı verdikleri mücadeleyi, dünya görüşlerini, sosyal… Continue Reading