Deli İbo

Deli İboSavaşın üzerinden elli yıl geçtiği halde arazide hala bu kadar ‘’mermi kovanı’’ olması, o bölgede nasıl bir savaşolduğunun kanıtıydı aslında.Avustralya’dan ve Yeni Zelanda’dan gelip Çanakkale’de İngilizler için savaşmış, kısaca ANZAK denilen askerlerintorunlarının, Çanakkale’ye gelip ‘’Sabah Ayinleri’’yle dedelerini andıklarını biliriz.… Continue Reading

Mustafa Kemal’in Romanı 2 & Çakır Mustafa

Mustafa Kemal’in Romanı 2 & Çakır MustafaUsta romancı Yılmaz Gürbüz, Mustafa Kemal’in Romanı’nın 2. cildinde Mustafa Kemal’in gençlik dönemini anlatıyor. Mustafa Kemal’in Harbiye’de öğrenciyken tutuklanışı… Annesi Zübeyde Hanım’ın tutuklu oğlunu İstanbul’da arayışı… Mustafa Kemal’in Şam’daki sürgün günleri… Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni… Continue Reading

Son Zafer Kutulamare

Son Zafer Kutulamare“Övgü dolu söylemlerle tarihe geçen bir zafer sunumu…”KUTULAMARE; tıpkı Çanakkale Destanı ve Milli Mücadele Zaferi gibi, hiç unutulmamak üzere, tarihin belleğinde ve dünya kamuoyunun zihninde yer etmiş ama Birinci Dünya Savaşı’ndaki büyük kayıplarımızın gölgesinde kalarak bizden bir süre gizlenmiş… Continue Reading

Bir Anadolu Hümanisti Mevlana

Bir Anadolu Hümanisti MevlanaMevlâna, ünü Anadolu topraklarını aşıp tüm dünyaya yayılmış bir filozof ve şairdir. Altı kitaplık destanı Mesnevi dünyanın pek çok diline çevrilmiştir.O, Yunanistan’dan İran ve Hindistan’a uzanan muazzam bir coğrafyayı kapsayan çok renkli bir düşünce dünyasının yaratılarını diyalektik… Continue Reading