İran Edebiyatı

İran EdebiyatıBugün elimizde bulunan yazılı belgelerin incelenmesi sonucu İran Edebiyatı’nın aşağı yukarı İ.Ö. XV. yüzyılda sınırlı, dar çizgiler içinde de olsa, bir varlık gösterdiğini, bir takım din inançlarının dilden dile aktarılarak bir sanat ürünü niteliği kazandığını, sonraki yüzyıllarda yazıya geçecek… Continue Reading

Türk Edebiyatı Tarihi

Türk Edebiyatı Tarihi“Edebiyat tarihimizin bir çok noktaları henüz karanlıktadır. Bugüne dek adları bilinmeyen ya da adları bilindiği hâlde kendileri bulunmayan bir çok değerli eserler, kitaplıklarımızda el sürülmemiş hâlde durmaktadır. Bunlar ancak sistemli ve sürekli çalışmalarla ortaya çıkarılabilir.” diyerek edebiyat tarihi… Continue Reading

Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme

Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme“Doğa felsefesinde son yıllarda yankı bulan büyük ve beklenmedik keşifler; resim sanatının gelişmesinden doğan ontolojik bilginin yaygınlaşması; sorgulamaların ateşli ve özgür ruhunun, aydın ve hatta cahil dünyaya galebe çalması; göz kamaştırıcı ve şaşırtıcı siyasi konularda özellikle… Continue Reading

Söylence Kahramanlarından Sevdiceklerine Mektuplar

Söylence Kahramanlarından Sevdiceklerine MektuplarPublius Ovidius Naso, Latin yazınında İÖ I. yüzyılda yaşamış Gallus, Tibullus, Propertius ile birlikte ‘elegia ozanları’ adıyla anılan dörtlü kümenin en gencidir (İÖ 43 – İS 17/8). Elegia (elegea, elegeia), bir hexameter (altılı ölçü) ile bir pentameter (beşli ölçü)’den oluşan distichon’larla, ikililerle başlangıçta acıklı konuları işlerken,… Continue Reading

Bir Zamanlar Anadolu’da

Bir Zamanlar Anadolu’daBİR ZAMANLAR ANADOLU’DA, TAHİR ABACI’nın Anadolu kültürüne ve yaşantılarına odaklanmış denemelerini topluyor. Her yazı, belli bir konuyu ele alarak, bu konudaki araştırmaları da yoklayarak, yazarın çarpıcı gözlemleri ve tanıklıkları eşliğinde ve akıcı bir anlatımla, bir “kültürel araştırma” düzeyine… Continue Reading

Belagat & Meani-Beyan-Bedi

Belagat & Meani-Beyan-BediBu eserin başlıca özellikleri şunlardır:•   Belâgatin hem Arapça hem de Türkçe, klâsik ve yeni birçok temel kaynağı incelenerek hazırlanmıştır.•   Klâsik tasnife, özellikle de Kazvînî’ye ait Telhîsu’l-Miftâh’ın tasnîfine bağlı kalınarak konular, meânî, beyân ve bedî şeklinde üçlü tasnifle ele… Continue Reading

Son Zafer Kutulamare

Son Zafer Kutulamare“Övgü dolu söylemlerle tarihe geçen bir zafer sunumu…”KUTULAMARE; tıpkı Çanakkale Destanı ve Milli Mücadele Zaferi gibi, hiç unutulmamak üzere, tarihin belleğinde ve dünya kamuoyunun zihninde yer etmiş ama Birinci Dünya Savaşı’ndaki büyük kayıplarımızın gölgesinde kalarak bizden bir süre gizlenmiş… Continue Reading

Ülkemin Sporu İçin

Ülkemin Sporu İçin“ÜLKEMİN SPORU İÇİN” kitabını yazarı olan Erdoğan Arıpınar, Erzurum ve Kafkas kökenli İstanbullu bir aileye mensup. Öğrenimini Bursa ve Balıkesir liselerinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bülümü’nde tamamladı. 1948 yılında girdiği basın dünyasında Türkiye Spor, Cumhuriyet, Hürriyet,… Continue Reading