Deli İbo

Deli İboSavaşın üzerinden elli yıl geçtiği halde arazide hala bu kadar ‘’mermi kovanı’’ olması, o bölgede nasıl bir savaşolduğunun kanıtıydı aslında.Avustralya’dan ve Yeni Zelanda’dan gelip Çanakkale’de İngilizler için savaşmış, kısaca ANZAK denilen askerlerintorunlarının, Çanakkale’ye gelip ‘’Sabah Ayinleri’’yle dedelerini andıklarını biliriz.… Continue Reading

Ispartalı Mustafa Sabri Divanı

Ispartalı Mustafa Sabri DivanıSabri(1784-1833) Ispartalı. Halveti yoluna mensup bir mutasavvıf şair. Onun hayatı tamanlamıyla “yol” üzeredir. Hep yollardadır. İstanbul, Bursa ve Kayseri’de bulunur. Hacca gider, Mekke’de kalır. Manevi yolculuğunda yaşadıklarını şiirlerinde anlatır. Sabri’nin tek nüshası bilinen Divanı gelenekte olduğu gibi… Continue Reading

Mustafa Kemal’in Romanı 2 & Çakır Mustafa

Mustafa Kemal’in Romanı 2 & Çakır MustafaUsta romancı Yılmaz Gürbüz, Mustafa Kemal’in Romanı’nın 2. cildinde Mustafa Kemal’in gençlik dönemini anlatıyor. Mustafa Kemal’in Harbiye’de öğrenciyken tutuklanışı… Annesi Zübeyde Hanım’ın tutuklu oğlunu İstanbul’da arayışı… Mustafa Kemal’in Şam’daki sürgün günleri… Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni… Continue Reading

İskendername (Ciltli)

İskendername (Ciltli)Ahmedî (1334-1412): Tâceddîn İbrâhîm bin Hızır Ahmedî, Germiyanlı musâhib şairler içinde eserlerinin çokluğu ve sanatı bakımından en önde gelenidir. Kaynaklar Ahmedî’nin önce Anadolu’da medreseye gittiği, öğrenimini sonra Mısır’da ilerlettiği, burada hocasının Şeyh Ekmeleddin olduğu, klasik İslam ilimlerini okuduğu, sonra… Continue Reading

Sevme Beni Yüreğinde Allah Yok İse

Sevme Beni Yüreğinde Allah Yok İseYüreğinde Allah yokken seni taşımak ne zormuş. Dünyanın en güzel kızının, bu kadar çirkin olacağını bilemezdim. Duygularımı gözyaşlarım ıslatırken, hep bir şey istemiştim, tek bir şey istemiştim senden. Bir kez “Allah” demedin, diyemedin. Gidişinin ardında,… Continue Reading