Namaz Öyküleri

Namaz ÖyküleriPeygamber Efendimiz; “Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Kadın, güzel koku ve gözümün nûru namaz.” buyurmuşlardır.Namaz, sadece ruhumuzu arıtmakla kalmaz; bize, kul olmanın en yüce bağış olduğunu da bildirir.Namazda bütün ibadetler gizlenmiş ve toplanmıştır.Namaz, yaratılmışların en şereflisi olarak insanın, bütün… Continue Reading

Yalnız Sahabi-Ebu Zer

Yalnız Sahabi-Ebu ZerEbû Zer evlenmiş ve mescidden ayrılarak kendi evine yerleşmişti. Evine gelip gidenler evde hiçbir şey göremeyince eşyaların nerede olduğunu soruyordu.– Eşyalarımızın güzel olanlarını gönderdiğimiz bir evimiz var, diye cevaplıyordu Ebû Zer.– Neden hemen o eve taşınmıyorsun öyleyse?– Çünkü… Continue Reading

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve Menkıbeler

Hal Dili & Sufilerden Sözler ve MenkıbelerGavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim (K.S) Hazretleri Şöyle Der; “Rabbimiz öyle yücedir ki, O’nun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın yüz bin senelik ömrü olsa, bütün ömrünü rükü ve secde ederek geçirse,… Continue Reading

İmam-ı A’zam Ebu Hanife radıyallahu anh’in Menkıbeleri (2 Cilt)

İmam-ı A’zam Ebu Hanife radıyallahu anh’in Menkıbeleri (2 Cilt)24 Yıl Sonra İlk Defa Günümüz Türkçesi’ne Tercüme Edilen bu eser, Hatîb el-Harezmî, İmâm-ı A‘zam seksen üç bin mes’ele ortaya koydu. Otuz bini ibâdetlerde, geri kalanı muâmelelerdeydi. Bu mes’eleler hâlledilmeseydi insanlar dalâlette… Continue Reading