Suçlusun!.

Suçlusun!.Ey bu kitabın okurunun Cumhurbaşkanı!Suçlusun!..Vatandaşın, Emile Zola’nın mektubunu hatırlamak zorunda kaldığı sürece… Bu mektup 13 Ocak 1898’de Fransız gazetesi L’Aurore‘da yayınlandı.Emile Zola’nın dönemin cumhurbaşkanı F”lix Faure’a yazdığı ve “Suçluyorum” başlıklı bu açık mektup Fransa ve entelektüel dünya tarihinde önemli bir… Continue Reading

Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan Hakları

Vatandaşlık Bilgisi Demokrasi ve İnsan HaklarıİÇİNDEKİLER    1-Temel Hukuk bilgisi2-Vatandaşlık bilgisi3-Devlet, devlet türleri ve yönetim şekilleri4-Aile, okul ve toplumda demokratik hayat ve değerler5-İnsan haklarının felsefi ve toplumsal temelleri6-Medya, demokrasi ve küçüğün kitle iletişim araçlarına karşı korunması7-Türkiye’nin uluslararası kuruluşlarla ilişkileri

1918 Sovyet Anayasası & İşçi Sınıfının İlk Anayasası

1918 Sovyet Anayasası & İşçi Sınıfının İlk AnayasasıBu eser, Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti (RSFSC) anayasasının Rusça orijinalinden, devrimci ruhunu kaybetmeden yapılan ilk ve tek çeviridir. Bu anayasa tarihsel bir metin olmanın ötesinde, aynı zamanda ezilenlerin özlemlerinin güncel ve canlı… Continue Reading

Themis İnsan Hakları ve Demokratikleşme – Türkiye’nin İdari Yapısı – Kamu Görevlileri

Themis İnsan Hakları ve Demokratikleşme – Türkiye’nin İdari Yapısı – Kamu Görevlileriİnsan Hakları ve Demokratikleşmeİnsan Hakları ve İnsan Haklarının Korunmasıİnsan Hakları Kavramıİnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde KorunmasıAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları MahkemesiAvrupa İnsan Hakları Mahkemesinin YapısıAvrupa İnsan Hakları… Continue Reading

İslam Borçlar ve Aile Hukukunda Kasıt Unsuru

İslam Borçlar ve Aile Hukukunda Kasıt UnsuruŞâri‘in emir ve yasaklardaki maksadı, kulların maslahatlarını temin etmektir. Mükelleften istenilen de bu maksat doğrultusunda fiillerde bulunması ve Şâri‘in kastına ters düşen bir şeyi kastetmemesidir. Nitekim İslam hukuk doktrininde bir fiilin veya sözün hükmünü… Continue Reading

Borçlar Hukuku/Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri

Borçlar Hukuku/Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri*Birinci Kısım: Genel Hükümler * Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları * Borç, Borç İlişkisi ve Sorumluluk Kavramları * Birinci Bölüm: Borç İlişkisinin Kaynakları Birinci Ayırım: Hukuki İşlemlerden Özellikle Sözleşmelerden Doğan Borç İlişkileri * Hukuki İşlemler… Continue Reading

İdare Hukukuna Giriş

İdare Hukukuna Girişİdare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabıdır. Bu kitapta konular üniversite ikinci sınıf öğrencilerininin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o… Continue Reading

Hukuka Giriş / Kemal Gözler

Hukuka Giriş / Kemal GözlerHukukun bilgi kaynaklarıBeşeri davranış kurallarıHukuk ile ilgili bazı kavramlarKamu hukuku – özel hukuk kavramıYargı örgütüHukuk sistemleriHukukun kaynaklarıHukukun temeli hakkında görüşlerKanunlaştırmaHukuk kurallarının çeşitleriHukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulamasıHukuk kurallarının yorumuHukuk kuralları arasında çatışma sorunuHakimin hukuk yaratmasıHakimin… Continue Reading