İdare Hukukuna Giriş

İdare Hukukuna Girişİdare Hukukuna Giriş başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabıdır. Bu kitapta konular üniversite ikinci sınıf öğrencilerininin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o… Continue Reading

Hukuka Giriş / Kemal Gözler

Hukuka Giriş / Kemal GözlerHukukun bilgi kaynaklarıBeşeri davranış kurallarıHukuk ile ilgili bazı kavramlarKamu hukuku – özel hukuk kavramıYargı örgütüHukuk sistemleriHukukun kaynaklarıHukukun temeli hakkında görüşlerKanunlaştırmaHukuk kurallarının çeşitleriHukuk kurallarının yer ve zaman bakımından uygulamasıHukuk kurallarının yorumuHukuk kuralları arasında çatışma sorunuHakimin hukuk yaratmasıHakimin… Continue Reading

Evrensel Hukuk Kuralları Açısından Türkiye Hukuk Düzeni & Kürtlerle Alevilerin Demokratik Hak İstemleri

Evrensel Hukuk Kuralları Açısından Türkiye Hukuk Düzeni & Kürtlerle Alevilerin Demokratik Hak İstemleriSosyologlar, insan doğası kavramından farklı bağlamlarda söz ederler. Ama çoğunluğu, insan doğası kavramının, insanın eylemi ve bilincinin, altında yattığı varsayılan öz ve onu gevşek bir biçimde belirleyen karakteristik… Continue Reading

Sosyalist Savunmalar / Babeuf’den Dimitrov’a

Sosyalist Savunmalar / Babeuf’den Dimitrov’a“Eğer sömürü varsa başkaldırı meşrudur.” Cellatlarının karşısında, böyle haykırdı 1789 Fransız Devrimi’nin proleter kahramanı Babeuf. Ve giyotine başı dik, “zafer kutlamaya gider gibi” gitti.Nice proleter ve sosyalist kahraman, Babeuf’un açtığı çığırdan yürüdü. Hem proleter yiğitliğin en… Continue Reading

Savunma Saldırıyor

Savunma SaldırıyorKimsiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Nedir tarihsel olarak varlık nedeniniz? Bunlar yargıçların, savcıların ve sanıkların her davanın eşiğinde kendi kendilerine sormaları gereken sorular.Savunma politikasında her zaman iki yöntem olmuştur: Varolan adalet mekanizmasını kabul eden uyum savunmaları (Dreyfus, Challe) ve yeni… Continue Reading

İnternette Irkçılık

İnternette IrkçılıkIrkçılık, farklı biçimleriyle onyıllardır toplumsal bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Dijital çağ ile birlikte ırkçılık ve yabancı düşmanlığını yaymak çok daha kolaylaşmıştır. Bireyler ve gruplar artık çok daha fazla kişiye insana rahatlıkla ulaşmakta ve ırkçılık, nefret ve yabancı düşmanlığı… Continue Reading

Abdullah Öcalan’ı Nasıl Sorguladım & İşte Gerçekler

Abdullah Öcalan’ı Nasıl Sorguladım & İşte GerçeklerSORGU GÖREVLİSİ (H. A. UĞUR)- “Bak APO, Türkiye Cumhuriyeti devleti şu ya da bu şekilde bu terör belasından vatandaşını kurtaracaktır. Ama önemli olan insanlarımız zarar görmeden bu işi halletmektir. Şiddetin durması, halkın güvenliğinin sağlanması… Continue Reading

İnsan Hakları Sorunları ve Çözüm Önerileri

İnsan Hakları Sorunları ve Çözüm ÖnerileriBu kitapta, •Zaman zaman ihale yolsuzlukları, içi boşaltılan bankalar, örtülü veya açık devalüasyonlar gibi pek çok yükü taşıyabildiği kabul edilen ekonomimiz için İnsan Haklarına uygun ücret, maaş ve emekli aylığının kaldırılamaz yük sayıldığı, •İnsan haklarına… Continue Reading