Ahlak Felsefesine Giriş

Ahlak Felsefesine GirişFelsefi bir ahlaktan beklenen, ahlaki olanın özünü teşkil eden “iyi”nin ne anlama geldiğini, ahlaki bilinç ve yargının nasıl oluştuğunu, ödev e sorumluluk kavramlarını, özgür eylemin niteliğini ve bilhassa niçin insanın ahlaki davranmak zorunda olduğunu açıklamaktır. Ettiğin önemli bir… Continue Reading

Öteki, Düşman, Olay & Levinas, Schmitt ve Badiou’de Etik ve Siyaset

Öteki, Düşman, Olay & Levinas, Schmitt ve Badiou’de Etik ve SiyasetLevinas, Schmitt ve Badiou. Duygu Türk, her biri çok çetrefil yazabilen bu üç düşünürün temel argümanlarını inanılmaz bir berraklıkla ve kendi özgün argümantasyon hattını oluşturup kendi meselesini kurarak anlatabilmeyi başarıyor.… Continue Reading

Etik Bilinç & Kaynak Sizsiniz

Etik Bilinç & Kaynak SizsinizAğzınızdan çıkan sözün, yaptığınız bir davranışın, ortaya koyduğunuz bir işin, verdiğiniz bir kararın, kurduğunuz bir ilişkinin vb. “iyi” olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Ya da bütün bunların iyi olduğunu mu kabul ediyorsunuz? Bunların iyi olduğunu varsaymanız… Continue Reading

Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler&

Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler&Antik çağlardan bu yana felsefenin bir alanı olarak etik, filozofların en çok ilgilendikleri konuların başında gelmiştir; “erdem nedir?”, “adalet nedir?”, “doğru eylem nedir?” türünden sorular felsefi etik incelemelerdir. Diğer yandan, gerek günlük yaşam gerek… Continue Reading

Sonsuz Talep & Bağlanma Etiği, Direniş Siyaseti

Sonsuz Talep & Bağlanma Etiği, Direniş SiyasetiSimon Critchley Sonsuz Talep’te bir yandan içinde yaşadığımız kapitalist liberal demokrasi döneminde yoğun biçimde hissedilen siyasal hayal kırıklığının nedenlerini araştırırken, bir yandan da bu hayal kırıklığını ve doğurması muhtemel nihilist tepkileri, insanları sahiden motive… Continue Reading