Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126)

Postyapısalcılık (Kültür Kitaplığı 126)Postyapısalcılık insanlar arasındaki bireysel ve kültürel ilişkileri kavrayış biçimimizde çarpıcı değişiklikler yaratan bir metodoloji olarak görüldü. Bu kavramın öncelikle yapısalcılıkla arasındaki düşünsel ve organik ilişkiyi tanımlayan bu çalışma, edebiyattan plastik sanatlara, sinemadan popüler kültüre dek farklı alanlardaki… Continue Reading

Feminizm Postmodernizm ve Hukuk

Feminizm Postmodernizm ve HukukYaklaşık iki yüz yıldır üzerinde durulan feminizm akımı 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha fazla güçlenmiştir. I. ve II. Dünya Savaşları kadınların çalışma hayatına aktif şekilde katılmalarında rol oynamıştır.Bu kitapta değişik yazarların feminizm konusundaki görüşleri ile liberal,… Continue Reading

Comte’un Din ve Toplum Felsefesi

Comte’un Din ve Toplum FelsefesiComte’un içinde bulunduğu konumun tuhaflığı şöyledir: Bilinemezci görüşün dayandığı ilkeleri kabul etmekle birlikte bundan doğal olarak çıkarılan sonuçları reddeder. Durumu gördüğü gibi kabul etmektedir. Şunu kabul ve iddia eder ki felsefe, mutlak prensibe evrenin gerçek ya… Continue Reading

Çağdaş Düşüncenin Kurucuları

Çağdaş Düşüncenin KurucularıÇağdaş zihin olağanüstü şekilde ihtilaflı etkilerin üründür. Isaiah, Platon, Aquihos, Descartes, Copernicus, Montesquieu, Locke- bunlar ve başka birçok düşünür düşüncelerini Batı bilincinin ana akımına akıtmışlardır. Platoncu ve Stoacı, Nominalist ve Realist, Romantik ile Klasik, Pozitivist ile Varoluşçu arasındaki… Continue Reading

Yaradılışçı Düşünce ve Temel Olgular

Yaradılışçı Düşünce ve Temel OlgularDünyanın var oluşundan itibaren insanoğlu çeşitli inanış gruplarına dahil olmuştur. Günümüze kadar her bireyin kendi doğrusu kendisi için odak noktası olmuştur. Dolayısıyla, günümüzde dahil olmak üzere her zaman insanlar kendi inanışları doğrultusunda yaşamışlardır, insanlar kimi zaman… Continue Reading

Fenomenoloji Üzerine Beş Ders

Fenomenoloji Üzerine Beş DersBu kitap Husserl’in 1907’de Göttingen Üniversitesi’nde Fenomenoloji üzerine verdiği beş dersin metnini bir araya getirmektedir. Husserl bu Beş Ders’te fenomenolojisinin ana savlarını ve neredeyse tüm temel kavramlarını ortaya koyarak fenomenolojik düşünmenin yürüdüğü yolu bize göstermektedir. Bu dersler… Continue Reading