Marx’ı Yeniden Düşünmek & İnsan Doğası, Toplum ve Özgürlük

Marx’ı Yeniden Düşünmek & İnsan Doğası, Toplum ve Özgürlük19. Yüzyıl’ın modern toplumun süregelen sorunlarının temellerinin atıldığı veya sağlamlaştırıldığınbir yüzyıl olduğu söylenebilir. 21. Yüzyıl’da da hala bu temel sorunlar devam etmektedir. 21. Yüzyıl’a miras kalan sorunları o zamandan analiz eden Marx… Continue Reading

Sosyalizm ve İnsan Ruhu

Sosyalizm ve İnsan Ruhu Oscar Wilde, bu kitapta anarşist dünya görüşünü açıklıyor. Wilde, kapitalizmde insanların büyük çoğunluğunun hayatlarını sağlıksız ve abartılı bir sosyal fedakarlıkla mahvettiklerini, aslında, mahvetmek için gerçek yeteneklerini fark etmek yerine, genel sebebi ortadan kaldırmadan, vakitlerini kapitalizmin yarattığı… Continue Reading

Batı Felsefesi Tarihi Cilt 3

Batı Felsefesi Tarihi Cilt 3Machiavelli, Erasmus, More, Francis Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Rousseau, Kant, Hegel, Byron, Schopenhauer, Nietzsche, Faydacılar, Karl Marx, Bergson, William James, John Dewey Her sayfası fikir dolu; bu sarsıcı, derin, aykırı, komik, zeki fikirler bir noktadan… Continue Reading

Öteki, Düşman, Olay & Levinas, Schmitt ve Badiou’de Etik ve Siyaset

Öteki, Düşman, Olay & Levinas, Schmitt ve Badiou’de Etik ve SiyasetLevinas, Schmitt ve Badiou. Duygu Türk, her biri çok çetrefil yazabilen bu üç düşünürün temel argümanlarını inanılmaz bir berraklıkla ve kendi özgün argümantasyon hattını oluşturup kendi meselesini kurarak anlatabilmeyi başarıyor.… Continue Reading