Çağdaş Düşüncenin Kurucuları

Çağdaş Düşüncenin KurucularıÇağdaş zihin olağanüstü şekilde ihtilaflı etkilerin üründür. Isaiah, Platon, Aquihos, Descartes, Copernicus, Montesquieu, Locke- bunlar ve başka birçok düşünür düşüncelerini Batı bilincinin ana akımına akıtmışlardır. Platoncu ve Stoacı, Nominalist ve Realist, Romantik ile Klasik, Pozitivist ile Varoluşçu arasındaki… Continue Reading

Zümrüt Ayna

Zümrüt AynaBu kitapta bilimin ışığı; antik çağ düşünürlerinden Fransız İhtilali’ne, evrim kuramından C-47 uçaklarına, YÖK’ten Anadolu-Avrupa ilişkilerine kadar hayatı –neredeyse bütünüyle– kapsayan bir alana; III. Selim’den Mustafa Kemal’e, Hasan Âli Yücel’den Ömer Hayyam’a, II. Mahmut’tan Cahit Arf’a, Kropotkin’den Sırrı Erinç’e,… Continue Reading

Ahlak Felsefesine Giriş

Ahlak Felsefesine GirişFelsefi bir ahlaktan beklenen, ahlaki olanın özünü teşkil eden “iyi”nin ne anlama geldiğini, ahlaki bilinç ve yargının nasıl oluştuğunu, ödev e sorumluluk kavramlarını, özgür eylemin niteliğini ve bilhassa niçin insanın ahlaki davranmak zorunda olduğunu açıklamaktır. Ettiğin önemli bir… Continue Reading

Şemsiyye Risalesi (Er-Risaletü’ş-Şemsiyye)

Şemsiyye Risalesi (Er-Risaletü’ş-Şemsiyye)Emevi hükümranlığının devletin kuruluşunun hemen başlarında o dönemde zaten var olan kiliselere destek vermesiyle varlığını devam ettiren tercüme hareketi daha sonra Halife Memun tarafından Bağdat’ta kurulan Beytü’l-Hikme aracılığıyla hız kazanmıştır. Bu çalışmalar hicri VIII. yy. ve X. yy.’larda… Continue Reading

Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-3

Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-3Onur Bilge Kula, Hegel’in yirmi ciltlik toplu yapıtlarını inceleyerek hazırladığı estetik ve edebiyat kuramı çalışmasının bu üçüncü cildinde “tikellik” kavramına odaklanıyor. Tekil sanatlar dizgesinin ele alındığı bu ciltte, sanatın tekil biçimlerinin birbiriyle olan ilişkisi de sorgulanıyor.… Continue Reading