Disk Tarihi: Efsane mi Gerçek mi 1967-1980

Disk Tarihi: Efsane mi Gerçek mi 1967-1980Türkiye sendikal hareketi DİSK adı telaffuz edilmeden açıklanamaz. DİSK hem solun hem de sağın tarihi açısından önemli bir yer işgal etmektedir. Sol açıdan epeyce nedenden dolayı eleştirilebilir ve de savunulabilir olan DİSK, sağ açısından… Continue Reading

Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu

Örgütlerde İletişim ve İş DoyumuAnlamak ve anlaşılmak… Küreselleşmenin etkisiyle modern insanın dünyasında pek çok şeyin tek tipleşmesine – iletişimin de bundan payına düşeni almasına – rağmen aynı toplumdaki, (aynı dili konuşan) insanların dahi iletişim kurmakta zorlandıkları bir dönemi yaşıyoruz. Bireylerarası… Continue Reading

Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş Ülkeler

Uluslararası İktisadi Örgütler ve Azgelişmiş ÜlkelerDünyanın siyasi tarihini; feodal devletler, imparatorluklar, milli devletler ve nihayet uluslararası örgütler dönemi şeklinde özetlemek mümkündür. Konuları itibariyle iktisadi, siyasi, askeri ve kültürel amaçlı, kapsamı itibariyle de bölgesel ve küresel boyutta faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin,… Continue Reading

Yönetim Teorileri

Yönetim TeorileriÖrgütleri; günlük yaşamın vazgeçilmez kurumlarından, akademisyenlerin en önemli çalışma alanlarından ve yöneticilerin yoğun ilgi merkezlerinden birisi olarak ifade edersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Örgütler yaşamın her alanında iç içe olduğumuz kurumlardır. Alış veriş yaparken, sinemaya giderken, bir banka… Continue Reading