Kamu Mali Yönetimi / Mali Kurumlar

Kamu Mali Yönetimi / Mali KurumlarKamu Mali YönetimiTBMM, Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığıİcracı Diğer BakanlıklarHazine Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi BaşkanlığıDenetleyici KurumlarDüzenleyici KurumlarMali Piyasalar: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbulParasal Mali Kurumlar:… Continue Reading

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)

Memur-Sen’in Sicili (1995-2014)“Memur-Sen, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının bir araya geldiği bir sendikalar konfederasyonun adı. Memur-Sen’in üye sayısını artırma “başarısı” nesnel bazı nedenlere bağlıdır. Üye sayısındaki artış yalnızca baskı ve tehditle açıklanamaz. Memur-Sen sürecine eşlik eden “sebeplerin” sorgulanması, sendikal örgütlenme… Continue Reading