Hegemonyadan İmparatorluğa

Hegemonyadan İmparatorluğaDünya büyük bir alt üst oluş dönemine girdi. “Küreselleşme” sürecinin getirdiği iyimserlik bulutları dağılırken, dünya ekonomisi 1930’lardan bu yana ilk kez bir ekonomik durgunluk ve genelleşmiş deflasyon yaşıyor. Öte yandan, 1989’da “duvar”ın yıkılmasıyla bize muştulanan “Yeni Dünya Düzeni”, 1990’larda… Continue Reading

Küreselleşme ve Küresel Çağda Medya

Küreselleşme ve Küresel Çağda MedyaKüreselleşme ve bu sürecin ortaya çıkardığı yeni oluşumlar, içinde yaşadığımız çağın en önemli unsurları haline gelmektedir. Günümüz küresel dünyasında medyanın yapısı ve işlevi her geçen gün daha fazla değişmektedir. Küresel süreçlerin birbirleriyle olan etkileşimlerinde medyanın rolü… Continue Reading

Küreselleşme ve İnsan Hakları

Küreselleşme ve İnsan Haklarıİçinde yaşadığımız dünya, değişim ve gelişimin hız kazandığı, teknolojik ilerlemenin akıl almaz boyutlara geldiği, tercihlerin bile birbirine benzediği, bütün bunlara rağmen insanın unutulduğu bir mekan haline gelmiştir. Bu süreci ifade etmek için kullandığımız “küreselleşme” zaman ve mekân… Continue Reading

Tek Dünya / Küresel Kapitalizmin Manik Mantığı

Tek Dünya / Küresel Kapitalizmin Manik MantığıWilliam Greider, küreselleşmeyi, neşeli bir kayıtsızlıkla önüne çıkan her şeyi tahrip edip biçerek, bütün sınırları hiçe sayarak ilerleyen, ardında muazzam bir servet kaybı ve insanlık trajedisi bırakan devasa bir makineye benzetiyor. Tek Dünya, masa… Continue Reading

Attac / Küreselleşmeyi Eleştirenler Ne İstiyorlar?

Attac / Küreselleşmeyi Eleştirenler Ne İstiyorlar?Yatırım sermayelerinin küreselleşmesine karşı hareket, Seattle, Prag, Cenova ve Brüksel’deki gösteriler ile birlikte gündeme geldi. Dünyanın dört bir yanından küreselleşmenin günümüzdeki biçimine karşı çıkan ve refahın adil paylaşımı için mücadele eden Attac, gittikçe büyüyen ağı… Continue Reading

Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma & Kamu Yönetimi Perspektifi

Küreselleşme-Yerelleşme Dikotomisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınma & Kamu Yönetimi PerspektifiKüreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme dinamiklerinin ve bu bağlamda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin çevrelediği bir dünyada yaşıyoruz. Geleneksel yönetim anlayışından daha katılımcı bir yönetime doğru evrilen kamu yönetimi ile işletme yönetimlerinin… Continue Reading