Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma

Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön ÇalışmaGrundrisse, Karl Marx’ın daha sonra yayımlamayı düşündüğü büyük eserinehazırlık niteliğinde doldurduğu defterleri kapsamaktadır. Defterler, Ağustos 1857-Mart 1858 arasında yazılmıştır ve bu halleriyle Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859), Kapital’in ilk taslağı (1861-63), Kapital’in I.… Continue Reading

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı inceleyerek, çok uzun süre günah sayılan maddi çıkar peşinde koşmanın nasıl olup… Continue Reading

Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler

Kitap Adı : Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler, Yazarı : Alpaslan Işıklı Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler pdf formatında indirebilirsiniz. PDF Kitap indirme okuma merkezi