Ulusal Ekonomiye Giriş

Ulusal Ekonomiye Giriş‘Devrimci sınıf eylemliliği ve toplumsal hareketlerin bütünsel çözümlenmesinden elde edilen stratejik anlayışa yönelmesi, sosyalist örgütlenmeler için iki açıdan sorun olmaktadır. Bir yandan, hitap edilenin yakın deneyimlerinin kapitalist sistemle bağlantısının kurulması, öte yandan da örgütlenmiş işçilerin örgüt içinde eğitilmesi… Continue Reading

Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (Karton Kapak)

Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri (Karton Kapak)David Ricardo (1772-1823): A. Smith’le başlayıp J.S. Mill ile sona eren İngiliz Klasik Okulu’nun doruk noktasını oluşturduğu kabul edilir.. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri’nde ekonomi bilimi ve politikanın bugün de uğraştığı sorunları iki yüzyıl… Continue Reading

Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön Çalışma

Grundrisse & Ekonomi Politiğin Eleştirisi İçin Ön ÇalışmaGrundrisse, Karl Marx’ın daha sonra yayımlamayı düşündüğü büyük eserinehazırlık niteliğinde doldurduğu defterleri kapsamaktadır. Defterler, Ağustos 1857-Mart 1858 arasında yazılmıştır ve bu halleriyle Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859), Kapital’in ilk taslağı (1861-63), Kapital’in I.… Continue Reading

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?

Tutkular ve Çıkarlar & Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?Siyasal iktisadın tanınmış isimlerinden Albert O. Hirschman kapitalizmin şekillenmekte olduğu on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardaki düşünsel havayı inceleyerek, çok uzun süre günah sayılan maddi çıkar peşinde koşmanın nasıl olup… Continue Reading

Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler

Kitap Adı : Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler, Yazarı : Alpaslan Işıklı Bir Başka İktisat Yeni Muhafazakar, Friedmancı, Monetarist Görüş Üzerine İncelemeler Ve Öneriler pdf formatında indirebilirsiniz. PDF Kitap indirme okuma merkezi