Borsa İstanbul’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile Entegrasyonu

Borsa İstanbul’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile EntegrasyonuİÇERİK• Kuramsal Çerçeve• Literatür Taraması• Uluslar Arası Portföy Kuramı Ve Entegrasyonu• Ekonometrik Yöntem Analiz Sonuçları