Küresel Kriz & Liberal Ekonominin Çöküşü

Küresel Kriz & Liberal Ekonominin ÇöküşüALEV COŞKUN KÜRESEL KRİZ Liberal Ekonominin Çöküşü Ulusalcı Ekonominin Yükselişi 1990’lardan sonra küreselleşme olgusu bütün dünyayı sardı. Serbest piyasa ekonomisi 2008 yılına kadar altın çağını yaşadı. 2008’de ise bütün dünyayı altüst eden en büyük ekonomik… Continue Reading

Eniştesiz Dış Ticaret

Eniştesiz Dış TicaretTedarikçilerin ve rakiplerin değişip geliştiği uluslararası arenada yer alabilmek, döviz girdisini arttırmak ve döviz çıkışını en düşük seviyelere getirebilmek işlemler açısından en önemli konulardan biridir. Bu durumun sağlanabilmesi için bilgili ve kaliteli organizasyonların oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tedarik zincirinin… Continue Reading

Network Marketing Sözleşmesi

Network Marketing SözleşmesiNetwork Marketing Sisteminde, üretici ya da ithalatçı firmalar ürünlerini, doğrudan satıcı olarak isimlendirilen ve bir yandan ürün satan diğer yandan da kendileri gibi çalışacak yeni satıcılar bularak sisteme kazandıran kişiler aracılığı ile tüketicilere ulaştırmaktadırlar. Doğrudan satıcılar hem sattıkları… Continue Reading

Sendikal Hareket & Yeni Misyon Arayışları

Sendikal Hareket & Yeni Misyon Arayışları21. yüzyılın ilk on yılını tamamladığımız bu dönemde, Türkiye ve dünya yeni sorunlar ve bu sorunlara karşılık yeni umutlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, her alanda umutların doğmasına kaynaklık ederken; bir yandan da… Continue Reading

Türkiye İktisat Tarihi

Türkiye İktisat TarihiElinizdeki kitap bir iktisatçı gözü ile Türk tarihini çoğu zaman belgelerden hareketle anlama ve yorumlama çabalarını aksettirmektedir. Aynı zamanda iktisadın, öncelikle bir hesap-hendese konusu değil, bir kültür konusu olduğunu belirtmekte ve gerçekten Türkiye’nin ihtiyaçlarını dikkate alan bir iktisat… Continue Reading

Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi Teori ve Uygulama

Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi Teori ve UygulamaDış ticaret ve ülkelerin uyguladığı dış ticaret politikaları iktisat literatüründe geniş bir yer tutmaktadır. Bunun nedeni dış ticaretin ve bu yönde uygulanan politikaların ülke ekonomisi için önemli etkilerinin olmasıdır. Ulusal ekonomilerin küreselleşmeye sürecine hızla… Continue Reading

Uluslararası Ekonomik Bütünleşme & Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya Örnekleri

Uluslararası Ekonomik Bütünleşme & Kuram, Politika ve Uygulama AB ve Dünya ÖrnekleriCanan Balkır tarafından hazırlanan Uluslararası Ekonomik Bütünleşme – Kuram, Politika ve Uygulama adlı bu çalışma, bir yandan bütünleşme kavramının tarihsel gelişimini ve şekillenişini anlatırken, bir yandan da dünya üzerinde… Continue Reading

Güç Olma Stratejisi İçin Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri

Güç Olma Stratejisi İçin Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileriSoğuk Savaş sonrası en büyük tartışma, yeni sistemin ABD adına tek kutupluk yaraıp, yaratmadığı ve ABD’nin karşısına yeni bir gücün çıkıp, çıkmayacağı üzerine odaklanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılması, bu tatışmanın odağına tarih boyunca… Continue Reading