Çağdaş Okul Yönetimi Bazı Kuramsal Temeller

Çağdaş Okul Yönetimi Bazı Kuramsal TemellerBu kitapta kuram, yapı, süreç, mevzuat ve informal bazı boyutlar bakımından okul yönetimine ilişkin kuramsal temeller irdelenmiştir. Okul yönetimine ilişkin giriş niteliği taşıyan bu eserde okulun çağdaş bir sosyal yaşam alanı haline getirilmesinde okul yöneticileri,… Continue Reading

Durmayan Adam & Hüseyin Dündar Kızılelma Anlatıyor

Durmayan Adam & Hüseyin Dündar Kızılelma AnlatıyorHasan Âli Yücel’in bakanlığı döneminde programın mimarı olan İsmailHakkı Tonguç’un çalışmalarıyla şekillendirilen Köy Enstitüleri kapatıldıkları1953 yılına kadar 17.000 köy çocuğunu mezun etmiştir. Mezun olan köyçocukları eğitim neferi olarak yurdun dört bir yanına dağılmışlardır. Ben… Continue Reading

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Sisteminin Yenilenme İhtiyacı

Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Sisteminin Yenilenme İhtiyacıVarlığını devam ettirmek isteyen bütün örgütler, var olma nedeni olan amacını gerçekleştirme derecesini sürekli olarak bilmek ve izlemek durumundadır. Bu örgütsel olgu, sürekli bir izleme, inceleme, değerlendirme ve geliştirme etkinliğini… Continue Reading

Türk Ocakları (1912-1931) & İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk Milliyetçiliği

Türk Ocakları (1912-1931) & İmparatorluktan Ulus-Devlete Türk MilliyetçiliğiTürk Ocaklarının 1912’deki kuruluşundan 1931’deki kapatılışına kadar değişen anlayışlarına paralel olarak yaşadığı serüveni tüm ayrıntılarıyla kavrayan bir araştırma. İlk dönemlerin hars milliyetçiliği ve Ocak çevresinde geliştirilen Turancılık siyaseti, Cumhuriyet döneminde yeniden örgütlenen Türk… Continue Reading

Bursa Amerikan Kız Kolejinin Misyonerlik Davası

Bursa Amerikan Kız Kolejinin Misyonerlik DavasıBu kitap; -Cumhuriyet’in, artık yaralarını kaybetmiş medrese ve mahalle mektebinden “milli eğitim”e geçişini ve yabancı okulların nasıl denetim altına alınmaya çalışıldığını, -Bu geçiş sırasında yaşanan Lozan Konferansı’nda milli eğitimin nasıl savunulduğunu ve emperyalistlerin engelleme çalışmalarına… Continue Reading

Bir Modernleşme Aracı Olarak Tokat Halkevi

Bir Modernleşme Aracı Olarak Tokat HalkeviMilletleşmek ve milletçe kütleleşmek için açılan Halkevleri; halk için, halk arasında kurulmuş kültür yuvaları olmak itibarıyla parti prensiplerinin ve Türk Devriminin yolunda yürümüştür. İnkılap değerlerinin korunmasına, inkılap fikirlerinin yayılmasına, halk tarafından benimsenmesine çalışan Halkevleri, inkılapçı… Continue Reading

Son Devrin İslam Akademisi

Son Devrin İslam AkademisiBu kitap, yakın tarihimizin karanlıklar içinde bırakılan bir cephesine, kıtalara hükmeden bir imparatorluğun, Devlet-i Aliye-i Osmâniye’nin kaderini elinde tutanların, yalnız kuvvete değil, aynı zamanda Hakka, Hakikata ve Hikmete dayanmanın gereğini hissederek kurdukları bir İslam Akademisi olan Dâru’l-Hikmeti’l-İslamiye’nin… Continue Reading