Türkler ve İslamiyet

Türkler ve İslamiyetUzun ve geniş coğrafyaya yayılan hâkimiyet süresince çok değişik kültür ve medeniyetlerle karşılaşan Türk milleti, kendi geleneksel değerlerini koruyarak, kültür alışverişinden çekinmemiştir. Farklı coğrafyalara göç ve iskan eğer güçlü bir nüfus akışı ile desteklenmişse Türkçe ve Türk kimliği… Continue Reading

Batı İslam Algısının Arkeolojisi

Batı İslam Algısının Arkeolojisiİçinde yaşamakta olduğumuz dünyanın herkes için eşit derecede yaşanabilir bir hale gelmesi, başka şeylerin yanı sıra, onda yaşayanların birbirlerini daha iyi tanımalarına bağlıdır. Özellikle, aralarında uzun ve rekabete dayalı tarihsel ilişkilerin bulunduğu toplumların buna daha çok ihtiyaçları… Continue Reading

Kur’an’ı Nasıl Anlayalım

Kur’an’ı Nasıl AnlayalımMüslümanın gündelik hayatta karşılaştığı sorunlara kendi inanç ve değer yargıları doğrultusunda açıklamalar, yorumlar ve çözümler getirmek üzere başvuracağı ilk kaynak, şüphesiz ki Kur’an’dır.Değişen ve gelişen hayat olayları karşısında Kur’an’ın çözümlerini öğrenmek isteyen müslümanın, Kur’an’ı anlamaya çalışması kaçınılmaz bir… Continue Reading

İslam Dinamizmi Ve Entelektüel Atalet

İslam Dinamizmi Ve Entelektüel AtaletMüslümanlara gelince, onlar yedi yüzyıl boyunca entelektüel yaratıcılıkları körletilmiş, iki buçuk yüzyıldır varlıkları yabancıların siyasi entrikaları ile yutulmuş, aynı zaman sürecinde koloni güçleri ve Hıristiyan misyonerler tarafından beyinleri yıkanmış, şimdi de fukaralıkları, düşkünlükleri, yapılan yardım ve… Continue Reading

İslam Şafağı -İslam’ın Ortaya Çıkışı ve Emevi Devleti Sonuna Kadar Yayılışı-

İslam Şafağı -İslam’ın Ortaya Çıkışı ve Emevi Devleti Sonuna Kadar Yayılışı-İslam Şafağı isimli bu kısa İslam tarihi çalışması, değerli araştırmacı merhum Prof. Abdülhüseyin Zerrinkub’un Türkçe’ye çevrilen üçüncü eseri. Merhum Zerrinkub, tarihin aydınlığında ortaya çıkmış olan bu büyük dinin şaşırtıcı çıkışı… Continue Reading

Komünizmden Sonra İslam & Orta Asya’da Din ve Politika

Komünizmden Sonra İslam & Orta Asya’da Din ve PolitikaBu kitap, tarihin önemli olduğunu iddia eder. Orta Asyalıların, İslam’la ilişkileri, İslam’ın onlar için ne anlama geldiği; sadece, yetmiş yıllık Sovyet iktidarı göz önünde bulundurularak dahi anlaşılabilir. Bu yıllar, İslam’ın, Orta Asya’daki… Continue Reading

Mecnun

MecnunOrtaçağda İslam dünyasında delilik kavramını ele alan Mecnun: Ortaçağ İslam Toplumunda Deli adlı kitap Michael W. Dols’un ölümünden önceki süreçte büyük bir özveriyle tamamladığı son eseri. Tarih, edebiyat ve sanat kaynaklarını araştıran Dols, İslam toplumlarında deli olarak adlandırılmış olanlara nasıl… Continue Reading