Karagöz ile Hacivat / Boşnakça Seçme Hikayeler

Karagöz ile Hacivat / Boşnakça Seçme HikayelerHadživat poziva Karađoza na scenu…HADŽIVAT         :Kamo sreća da imam prijatelja koji me može razumjeti, kome mogu reći svoju tugu.(Karađoz gleda kroz prozora.)KARAĐOZ           : Hadživate! Samo polako. Dijete spava kod kuće. Ono će se probuditi… Continue Reading