Ekonomik Entegrasyon Avrupa Birliği ve Türkiye

Ekonomik Entegrasyon Avrupa Birliği ve Türkiyeİçindekiler Birinci Bölüm Bölgeselleşme: Teorik ve Tarihsel Arka Plan1.1. Bölgeselleşmenin Ekonomi Politiği1.2. Ekonomik Küreselleşmenin İçeriği1.3. Bölgesel Ekonomik Entegrasyon Türleri1.4. Bölgeselleşmenin Tarihsel Gelişimi1.5. Gelişmekte Olan Ülkeler ve Bölgesel Entegrasyon İkinci Bölüm Avrupa Birliği: Tarihçe ve Kurumsal Gelişim2.1. AB’nin… Continue Reading

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri & Meslek Yüksek Okulu Programları İçin

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri & Meslek Yüksek Okulu Programları İçin• Birim Sistemleri ve Trigonometrik İfadeler• Statik• Dinamik• İş, Güç, Enerji• Akışkanlarda Basınç• Malzeme Özellikleri• Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi• Elektrik ve Manyetik Alan

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin

Maliyet Muhasebesi & Meslek Yüksek Okulları Programları İçin• Maliyet Muhasebesinin Amaçları ve Muhasebe Fonksiyonundaki Yeri• Maliyet Muhasebesinde Kullanılan Kavramlar, Tanımlar ve Sınıflandırmalar• Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Hesaplarının İşleyişi ve Raporlama• İlk Madde ve Malzeme Giderleri• İşçilik Giderleri• Genel Üretim… Continue Reading

Etkili İletişim ve Duygusal Zeka

Etkili İletişim ve Duygusal ZekaYaşamın olmazsa olmazıdır iletişim. Günümüzün en önemli kavramlarından birisidir. Çünkü çağımız iletişim çağıdır. Kişilerarası ilişkiler yüz yüze iletişimle sınırlı değildir. Gelişen ve değişen iletişim teknolojileri insanların her an diğer bireylerle iletişim halinde olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda… Continue Reading