Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:10 Ekim 2017

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:10 Ekim 2017Ertan Eğribel-Ufuk Özcan- Edebiyat-Tarih-Sosyoloji İlişkisive Yöntemi ÜzerinePınar Şenışık- Mehmet Akif Ersoy ve İmparatorluktan Ulus-Devlete Geçiş Sürecinde KimlikDönüşümleri (1918-1920)Mehmet Aygün- Sarıvadi Köyü Üzerine Notlar: KöyünSosyo-Ekonomik Yapısının Değişimi ve HES Barajı Altında Kalan Arazi… Continue Reading

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:1-2 2012

Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi Sayı:1-2 2012-Önsöz Yerine: Tarih ve Uygarlık Savunuculuğu -Doğu-Batı Çatışmasında İran ve Türk Kim-liğinin Ortak ve Farklı Rolleri -Modernizmin Buharlaştırdığı Her Şey Katılaşırken Tarih, Toplum ve Uygarlığın Silikleşmesi -Konstantinopolis’in Kuruluşuna Dair Bazı Notlar -Dostoyevski’nin İstanbul’u… Continue Reading