Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:7 1999/2 Yıl:4

Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı:7 1999/2 Yıl:4Tarih idraki oluşumunda metodolojinin rolü: Medeniyetlerarası etkileşim açısından dünya tarihi ve Osmanlı, Ahmet Davutoğlu- Ulema-siyaset ilişkilerine dair metinler, İsmail Kara- Osmanlı tarihinin dönemlendirme meselesi ve Osmanlı nasihat literatürü,Erol Özvar – II. Abdülhamid döneminde Kuzey Irak’da… Continue Reading

Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı 6

Divan/ İlmi Araştırmalar Sayı 619.Yüzyılda Osmanlı iktisadi dünya görüşünün klasik prensiplerindeki değişmeler .Mehmet GENÇBaşlangıcından Osmanlı’ya iktisadi düşünce tarihinin İslami kaynakları. Sabri ORMANOsmanlı Devleti’nin nüfus ve iskan politikası. Gülfettin ÇELİKOsmanlı’dan günümüze vakıflar. Adnan ERTEMKlasik dönem Osmanlı muhasebe sistemi. Yaşar BÜLBÜL