Ekolojik Koşullara Göre Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması

Ekolojik Koşullara Göre Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet SınıflandırmasıDoç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. İlker Eroğlu tarafından kaleme alınan “Ekolojik Koşullarına Göre Tekirdağ İlinin Arazi Kabiliyet Sınıflandırması” adlı araştırma, yöresel ölçüde bilimsel esaslara göre Türkiye’de yapılmış örnek ve ilk arazi sınıflandırması… Continue Reading

Işıklar (Ganos) Dağı ve Çevresinin Neotektonik Dönem Jeomorfolojik Gelişimi

Işıklar (Ganos) Dağı ve Çevresinin Neotektonik Dönem Jeomorfolojik GelişimiTrakya Yarımadası güneybatısında yükselen Işıklar (Ganos) Dağı ve yakın çevresinin Oligo-Miosenden günümüze geçirmiş olduğu jeomorfolojik gelişim değerlendirilmektedir.Neotektonik Dönem olarak tanımlanan, Miosen ve sonrası değişen karasal morfoklimatik ve morfotektonik denüdasyonal ortam şartlarında şekillenen… Continue Reading

Orta Anadolu Volkanikleri Üzerinde Drenajın Gelişimi

Orta Anadolu Volkanikleri Üzerinde Drenajın GelişimiBu kitap,  Yurdumuz, İç Anadolu Bölgesi’nde “Orta Anadolu Volkanikleri” olarak tanımlanan ve oldukça geniş alanlarda yayılış gösteren, çeşitli yaş ve cinsteki volkanik kayaçların oluşturduğu alanlar üzerinde kurulan drenajın morfometrik-morfografiközelliklerini tanımlamaktadır. Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı-Keçiboyduran Dağı-Melendiz Dağı volkanik… Continue Reading

Türkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası

Türkiye ve Komşu Ülkeler CoğrafyasıTürkiye ve Komşu Ülkeler Coğrafyası denildiğinde, Türkiye ile birlikte, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye gelir. Türkiye ve komşu ülkeler coğrafysında;9 ülkenin doğal, beşeri ve ekonomik olayların dağılışını, aralarındaki bağlantı, sebep ve sonuçlarını… Continue Reading

Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası Akarsular

Türkiye’nin Tarihi Coğrafyası Akarsular• Bugünkü Adlarıyla • Antik Adlarıyla• Akdeniz’e Dökülen Akarsular(Bugünkü Adlarıyla)• Akdeniz’e Dökülen Akarsular (Antik Adlarına Göre)• Ege Denizi’ne Dökülen Akarsular (Bugünkü Adlarıyla) • Ege Denizi’ne Dökülen Akarsular (Antik Adlarına Göre) • Karadeniz’e Dökülen Akarsular(Bugünkü Adlarıyla) • Karadeniz’e… Continue Reading