Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi (Ciltli)

Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi (Ciltli)Tanrıların doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde eylemlerini incelemekte olan Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitap, aynı zamanda Mısır, Mezopotamya, Suriye, Kıbrıs ve Anadolu antik kültürlerinin yunanîleştirilerek Batı’ya nasıl aktarılmış olduğunu inceleme konusu yapmaktadır.Kitabımız, tanrı ve… Continue Reading

Mitoloji & Halk Bilimi İnanç Araştırmaları IV

Mitoloji & Halk Bilimi İnanç Araştırmaları IVBu çalışmada, Türk kültür coğrafyasının genelinden, halk kültürü-mitoloji, halk kültürü-halk sufızmi içerikli çalısmalardan bir takım örneklemeler yapılarak, Batı Türklüğü mitoloji incelemeleri ele alınmıştır.