Yakınçağ Tarih Atlası 1815’ten 2000’e Avrupa

Yakınçağ Tarih Atlası 1815’ten 2000’e AvrupaYakınçağ Tarih Atlası 1815’ten 2000’e kadar uzanan dönemini kapsıyor. Kitap, zaman dizinsel sırayla birbirlerini izleyen elli başlık altındaki haritalar ve okuyucuyu kolayca kavrayan anlatısıyla, Avrupa’nın yakın tarihi konusunda önemli bir kaynak niteliğinde. Kitabın çerçevesini oluşturan… Continue Reading