Türk Sağı Kronolojisi

Türk Sağı KronolojisiOsmanlı Türk Devleti’nin son yıllarında, azınlıklar arasında baş gösteren milliyetçilik akımlarına tepki olarak bazı Türk aydınları da Türkçülük akımını başlattı. Biz de kitabımızda bu dönemden günümüze kadar olan süreci ele aldık. “Türk Sağı Kronolojisi”, son 170 yıllık bir… Continue Reading

Kurgusal Sözlük (2 cilt birarada) / İngilizce Türkçe Kelime Ezberleten 12 Tekrarlı

Kurgusal Sözlük (2 cilt birarada) / İngilizce Türkçe Kelime Ezberleten 12 Tekrarlı“Dilleri var dilimize benzemez, demiş ozanımız. Şinasi Bademcioğlu, bir yabancı dille ana dili arasında ses benzerliklerinden yola çıkarak yabancı sözcüklere anlam karşılıkları bulmuş. Hem de güle oynaya. Böylece yabancı… Continue Reading

Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi

Kronolojik Türkiye Tarihi AnsiklopedisiBu eser, üç kıta üzerinde 623 yıl, 50 kadar ülkeye sahip olan yüce bir imparatorluğun bitişiyle küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyetinin kronolojik panoramasıdır. “Kronolojik Türkiye Tarihi Ansiklopedisi”, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu zamandan bugüne yaşanan olayları, siyasi, sanatsal, felsefi, bilimsel,… Continue Reading

Işıkların Ülkesi

Işıkların Ülkesi“Benim için fotoğraf bir kutuya hapsedilen ışıktır. Meraklısının gözünde uyanarak yeniden canlanır, dans eder. Fotoğraflara derinlemesine bakın; kutuyu açabilirseniz, bu dansa siz de ortak olacaksınız.” Cemal Gülas Tarih, coğrafya ve kültür açısından dünyanın en zengin potansiyeline sahip topraklarından biri… Continue Reading